https://www.facebook.com/pages/ArcadeCardiff/274001599373723        


Current Exhibitions 

Unit 3b


CAAPO

Formal Interference

www.creativeassault.org


17/06/14 - 27/06/14

Opening Thursday 17th. 6 - 8pm.


Wednesday to Sunday

12.30 to 5.30


Image (Courtesy of Brychan Tudor): The Bicycle Thief – Jamie Davies;CAAPO are pleased to present documentation of an international public art programme including a variety of new works by artists; Kathryn Ashill, CAAPO, Lee Campbell, Jamie Davies, John O’Hare, Paul Rooney, Spazi Docili & Brychan Tudor – exploring themes of appropriation, contamination and corruption. See CAAPO website for details.

 

******


About Arcadecardiff

Am Arcadecardiff


Things have been happening in a shop unit at the Queens Arcade Cardiff since September 2011. It's not a shop, it's a site for artists to interact with... The emphasis is on participation and location so in the coming months we may offer specialist art classes which may be combined with city centre visits.
We are an artist led Community Interest Company C.I.C.
 

Ers mis Medi 2011, mae pethau wedi bod yn digwydd mewn uned siop yn Queen’s Arcade, Caerdydd. Nid siop yw hon ond safle i artistiaid ryngweithio...  mae’r pwyslais ar gyfranogi a lleoliad, felly yn y misoedd i ddod, efallai y gellir cynnig dosbarthiadau celf arbennigol a’u cyfuno ag ymweliadau o gwmpas y ddinas.


Contact / Cysylltwch a arcadecardiffcic@gmail.com


How do you find us?
We are located off Queen Street 
in this building, down the escalators.
Click the image below for directions and more.
 

Sut i ddod o hyd i ni?
Rydym wedi ein lleoli oddi ar Stryd y Frenhines
yr adeilad yma, lawr y grisiau symudol
Clicwch ar y llun isod am gyfarwyddiadau 


 And we look like this!
Dyma ni!
Arddangosfeydd Presennol

Uned 3b 

CAAPO

Formal Interference

www.creativeassault.org


17/06/14 - 27/06/14

Agor Dydd Iau 17eg. 6 - 8yhDydd Mercher i Ddydd Sul 

12.30 i 5.30Mae CAAPO yn falch o gyflwyno dogfen rhaglen celf rhyngwladol gan yr atristiaid, Kathryn Ashill, CAAPO, Lee Campbell, Jamie Davies, John O'Hare, Paul Rooney, Spazi Docili a Brychan Tudor. Mae'r casgliad o waith celf newydd yma yn archwilio themau o adfeddiad, difwyniant a llygredd. Am fwy o wybodaeth ewch i wefan CAAPO.

******With Support from
Gyda chymorth gan