ffôn: 02922 212453

Arcadecardiff, Location / Lleoliad:
Queens Arcade, Queen Street, Cardiff / Caerdydd, CF10 2BY.
By New Look, down the escalators / 
Gerllaw New Look, i lawr y grisiau symudol
 
Current Exhibitions /
Arddangosfeydd Cyfredol

Uned / Unit 3b

22-30/04/14

12.30 - 5.30 

Daily / Bob dydd


http://www.o-u-t-o-f-o-f-f-i-c-e.com/Out of Office is a micro curatorial platform that utilises the auto-reply feature that is present on most email accounts as a method of distributing art. I wish to suggest an even more intimate way of distributing and viewing online works, one which is primarily in the comfort of your own mailbox.

In order to view the work you need only send an email to the assigned email address and wait for the auto reply.

 

a project devised by

Matthew Britton
*****
About Arcadecardiff

Am Arcadecardiff


Things have been happening in a shop unit at the Queens Arcade Cardiff since September 2011. It's not a shop, it's a site for artists to interact with... We are now spreading out into two spaces in the same area, Arcadecardiff unit 3b and Arcadecardiff unit 17. The emphasis is on participation and location for unit 17 so in the coming months we may offer specialist art classes which may be combined with city centre visits.
We are an artist led Community Interest Company C.I.C.
 

Mae pethau wedi bod yn digwydd mewn uned siop yn Queen’s Arcade, Caerdydd ers Medi 2011. Nid siop yw hon ond safle i artistiaid ryngweithio â ...... Rydym yn awr yn ehangu i ddwy safle yn yr un ardal, Arcadecardiff uned 3b a Arcadecardiff uned 17.Yn uned 17, mae’r pwyslais ar gyfranogi a lleoliad, felly yn y misoedd i ddod, efallai y gellir cynnig dosbarthiadau celf arbennigol a’u cyfuno ag ymweliadau o gwmpas y ddinas.


Contact / Cysylltwch a arcadecardiffcic@gmail.com


How do you find us?
We are located off Queen Street 
in this building, down the escalators.
Click the image below for directions and more.
 

Sut ddaethoch chi o hyd i ni?
Rydym wedi ein lleoli oddi ar Stryd y Frenhines
yr adeilad yma, lawr y grisiau symudol
Clicwch ar y llun isod am gyfarwyddiadau a llawer mwy


 And we look like this!
Dyma ni!


Current Exhibitions /
Arddangosfeydd Cyfredol

Uned / Unit 3b

22-30/04/14

12.30 - 5.30 

Daily / Bob dydd


http://www.o-u-t-o-f-o-f-f-i-c-e.com/Allan o'r Swyddfa 
yn llwyfan curadurol micro sy'n defnyddio'r nodwedd auto-ateb sy'n bresennol ar y rhan fwyaf o gyfrifon e-bost fel dull o ddosbarthu celf. Hoffwn awgrymu ffordd hyd yn oed mwy agos o ddosbarthu a gwylio gwaith ar-lein, un sydd yn bennaf yn y gysur eich blwch post eich hun. 

Er mwyn gweld y gwaith sydd angen i chi ei anfon e-bost at y cyfeiriad e-bost a bennwyd ac yn aros am yr ateb auto. 

 

prosiect a ddyfeisiwyd gan 

Matthew Britton
*****


With Support from
Gyda chymorth wrth